Латинка vs Кирилиця

Блог

Сергій ГАВРИЛЮК,редактор “Форзацу” «Просунуті» люди заговорили про необхідність впровадження української латинки. Вже як тільки не намагаються викрутити ті літери, добавляють нові закарлюки, та який вони бачать у цьому сенс?Розгляньмо кирилицю, якою користуємося нині. Абетка створена ще у ІХ столітті, тому побутує вже більш як тисячі років. Тим паче, окрім нас, кирилиця є рідною для більш як 10 держав. Ця абетка – символ української самобутності, наша гордість. І той, хто її не може збагнути, вже вигадує власну.Є поняття «транслітерація», що означає «передачу тексту з однієї графічної системи в іншу». Що таке «українська латинка»? Це абсолютно нова система, яка містить символи із додатковими значками та видозмінену схему переведення тексту. Попередні спроби такого втручання виявилися невдалими, тож, думаю, і зараз це не нагальна потреба. Для того, щоб показати, що воно таке – «українська латинка» – паралельно подаю текст цього допису нею.

«Prosunuti» liudy zahovoryly pro neobchidnisť vprovadžennia ukrajinśkoji latynky. Vže jak tiľky ne namahajuťsia vykrutyty ti litery, dobavliajuť novi zakarliuky, ta jakyj vony bačať u ciomu sens?Rozhliańmo kyrylyciu, jakoju korystujemosia nyni. Abetka stvorena šče u ICH stolitti, tomu pobutuje vže biľš jak tysiači rokiv. Tym pače, okrim nas, kyrylycia je ridnoju dlia biľš jak 10 deržav. Cia abetka – symvol ukrajinśkoji samobutnosti, naša hordisť. I toj, chto jiji ne može zbahnuty, vže vyhaduje vlasnu.Je poniattia «transliteracija», ščo označaje «peredaču tekstu z odnijeji grafičnoji systemy v inšu». Ščo take «ukrajinśka latynka»? Ce absoliutno nova systema, jaka mistyť symvoly iz dodatkovymy značkamy ta vydozminenu schemu perevedennia tekstu. Poperedni sproby takoho vtručannia vyjavylysia nevdalymy, tož, dumaju, i zaraz ce ne nahaľna sprava. Dlia toho, ščob pokazaty, ščo vono take – «ukrajinśka latynka» – paraleľno podaju tekst cioho dopysu neju.Тож, моя думка така: ідеї латинки не обгрунтована, і навряд чи, знайде схвалення більшості. Транслітерація, у випадку суцільного переведення, теж нікому не треба. Поміркуйте, як її читатиме іноземець? І навіщо вона нам?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *